Yatırım Teşvik Belgesi

Üretim tesisi kuracak veya mevcut tesisinize modernizasyon, tevsi, entegrasyon vb. şekilde ek yatırım yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacaksanız, devletin size tanıdığı haklardan haberdar mısınız?

Yatırırım maliyetlerinizi en düşük seviyede tutmak için mutlaka Yatırım Teşvik Belgesi alınız.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, ülke ekonomisi için yararlı olduğu tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin faydaları nelerdir?

1.       Gümrük Vergisi muafiyeti,

Yatırımınıza konu ithal edilecek makine teçhizatlarınız veya demirbaşlarınız her türlü gümrük vergisinden muhaftır.

2.       Katma Değer Vergisi istisnası,

Yatırımınıza konu yurt içinden temin edilecek makine taçhizatlarınız veya demirbaşlarınız KDV’ den muhaftır.

3.       Faiz desteği.

Yatırımınız KOBİ ise veya tesisiniz KOBİ niteliği taşıyorsa yatırıma konu makine teçhizatlarınız için kullanacağınız krediler senelik bazda %5 oranında indirime tabi dir.

Aynı zamanda kalkınmada öncelikli illerde KOBİ niteliği aranmadan bu destekten faydalanabilir.