Ürettiğiniz mamulü ihraç ederek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyorsanız devletin size tanıdığı haklardan haberdar mısınız?

Üretim maliyetlerinizi en düşük seviyede tutmak için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınız.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

İhracata yönelik önemli teşviklerden biri olan Dahilde İşleme İzin Belgesi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir.

 • ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet
  • Gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet
  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat
  • Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet
  • Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
  • Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı
  • Eşdeğer eşya kullanımına olanak verilmesi.